Błędy mediów w jednym miejscu dodawaj, oceniaj, komentuj
Zagłosuj
-4
Oficjalne sprostowanie Ministerstwa Finansów artykułu w "Rzeczpospolitej" kliknij tutaj, aby zobaczyć artykuł
W związku z artykułami „Dwójka z VAT dla rządu” oraz „Zmiana systemu rozliczeń to dodatkowe koszty”, opublikowanych w „Rzeczpospolitej” w dniu 13 września 2012 r., Ministerstwo Finansów informuje, że nie prawdą jest, że projektowane zmiany w VAT negatywnie wpłyną na płynność finansową przedsiębiorców. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego wynika z konieczności harmonizacji przepisów krajowych z prawem Unii Europejskiej. Dodatkowo projekt ustawy jest neutralny dla budżetu państwa i nie zakłada żadnych dodatkowych dochodów, w związku z proponowanymi zmianami.


Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego oznacza, że przedsiębiorca będzie mógł szybciej odliczyć naliczony mu VAT (do zwrotu), co zrekompensuje mu obowiązek szybszej jego zapłaty kontrahentowi. Co więcej zmiana dotyczyć będzie realnie tylko transakcji mających miejsce na przełomie miesiąca i nawet w tych przypadkach nie ograniczy płynności finansowej przedsiębiorstw. Raport Deloitte, na który powołuje się „Rzeczpospolita” stwierdza wprost, że „usunięcie szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego 40% respondentów określiło jako bardzo dobrą zmianę, na którą długo czekali, a dodatkowo 27% jako słuszną zmianę”.


Jak wskazuje sama autorka Raportu, część odpowiedzi przedsiębiorców została udzielona przed publikacją nowego projektu ustawy o VAT, który uwzględnił szereg uwag i postulatów, zgłaszanych przez przedsiębiorców w ramach konsultacji społecznych. Jednocześnie Raport wskazuje, że ankieta została przeprowadzona jedynie wśród spółek. Taki dobór jest zdaniem Ministerstwa Finansów niereprezentatywny, gdyż blisko 80% podatników VAT stanowią osoby fizyczne.


Ponadto w projekcie zamieszczono dodatkowe ułatwienie dla przedsiębiorców m. in. w zakresie korekty faktur. Po wprowadzeniu zmian wystarczy bowiem tylko jedna próba dostarczenia faktury korygującej do nabywcy aby sprzedający mógł skorygować wysokość należnego podatku. Oczywistym wydaje się fakt, że również ta zmiana nie spowoduje żadnego dodatkowego dochodu dla budżetu państwa.


Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że w procesie konsultacji największe organizacje przedstawicielskie przedsiębiorców takie jak PKPP Lewiatan czy Krajowa Izba Gospodarcza generalnie pozytywnie oceniły proponowane przez resort zmiany.

0 komentarzy

Dodaj komentarz