Błędy mediów w jednym miejscu dodawaj, oceniaj, komentuj
Zagłosuj
-3
oficjalne sprostowanie Ministerstwa Finansów artykułu w "DGP"
w związku z publikacją z dnia 30 sierpnia br. w Dzienniku Gazecie Prawnej pt. „Minister zapomniał i jest afera” autorstwa Roberta Zielińskiego, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że stwierdzenie to jest nieprawdziwe. Obecnie bowiem, trwają prace nad rozporządzeniem do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


Zarówno obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej z 2001r. z późniejszymi zmianami, jak i projektowane są rozporządzeniami czysto technicznymi. Zakres regulacji dotyczy sposobu szyfrowania danych, omawia sposób dokonywania zgłoszeń między innymi w formie papierowej lub za pomocą teletransmisji, odnosi się do rejestru transakcji prowadzonych przez instytucje obowiązane, omawia tryb przesyłania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz formaty elektroniczne rejestru.


Nowelizacja z 2009r. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu pozwoliła na zmianę rozporządzenia jednak nie zmieniła zakresu obowiązków firm obracających metalami szlachetnymi.


Projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej został w marcu 2012r. przekazany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych, a także opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.


Ze względu na konieczność dokonania rzetelnej analizy i oceny zgłoszonych przez instytucje obowiązane jak i organy administracji publicznej uwag i propozycji, projekt wymaga stosownej modyfikacji. Dlatego też w chwili obecnej Ministerstwo Finansów przygotowuje wersję rozporządzenia uwzględniającą szereg zmian.

3 komentarzy

 1. pablo76 napisał 2012-09-03 13:22:36
  Artykułu w Dzienniku nie czytałem, więc nie odniosę się do meritum, ale fajnie, że pojawiło się na Monitorze Mediów nawet oficjalne dementi ze strony ministerstwa. Oby więcej takich!
 2. pablo76 napisał 2012-09-03 13:23:13
  a, jeszcze jedno - czytał ktoś ten artykuł? Kto ma racje, Dziennik czy ministerstwo?
 3. CharlesTef napisał 2021-09-11 22:05:26
  “I haven’t seen you in these parts,” the barkeep said, sidling over to where I sat. “Repute’s Bao.” He stated it exuberantly, as if low-down of his exploits were shared by settlers about multifarious a verve in Aeternum.


  He waved to a wooden tun beside us, and I returned his indication with a nod. He filled a telescope and slid it to me across the stained red wood of the excluding prior to continuing.


  “As a betting houseman, I’d be assenting to wager a fair speck of silver you’re in Ebonscale Reach on the side of more than the carouse and sights,” he said, eyes glancing from the sword sheathed on my with it to the salaam slung across my back.


  http://images.google.mn/url?q=https://renewworld.ru/budet-li-russkiy-yazyk-v-new-world/

Dodaj komentarz