Błędy mediów w jednym miejscu dodawaj, oceniaj, komentuj
Zagłosuj
-3
oficjalne sprostowanie Ministerstwa Finansów artykułu w "DGP"
w związku z publikacją z dnia 30 sierpnia br. w Dzienniku Gazecie Prawnej pt. „Minister zapomniał i jest afera” autorstwa Roberta Zielińskiego, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że stwierdzenie to jest nieprawdziwe. Obecnie bowiem, trwają prace nad rozporządzeniem do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


Zarówno obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej z 2001r. z późniejszymi zmianami, jak i projektowane są rozporządzeniami czysto technicznymi. Zakres regulacji dotyczy sposobu szyfrowania danych, omawia sposób dokonywania zgłoszeń między innymi w formie papierowej lub za pomocą teletransmisji, odnosi się do rejestru transakcji prowadzonych przez instytucje obowiązane, omawia tryb przesyłania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz formaty elektroniczne rejestru.


Nowelizacja z 2009r. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu pozwoliła na zmianę rozporządzenia jednak nie zmieniła zakresu obowiązków firm obracających metalami szlachetnymi.


Projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej został w marcu 2012r. przekazany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych, a także opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.


Ze względu na konieczność dokonania rzetelnej analizy i oceny zgłoszonych przez instytucje obowiązane jak i organy administracji publicznej uwag i propozycji, projekt wymaga stosownej modyfikacji. Dlatego też w chwili obecnej Ministerstwo Finansów przygotowuje wersję rozporządzenia uwzględniającą szereg zmian.

2 komentarzy

  1. pablo76 napisał 2012-09-03 13:22:36
    Artykułu w Dzienniku nie czytałem, więc nie odniosę się do meritum, ale fajnie, że pojawiło się na Monitorze Mediów nawet oficjalne dementi ze strony ministerstwa. Oby więcej takich!
  2. pablo76 napisał 2012-09-03 13:23:13
    a, jeszcze jedno - czytał ktoś ten artykuł? Kto ma racje, Dziennik czy ministerstwo?

Dodaj komentarz